Yaşamın kaynağı ışıktır. Canlıların yaşamlarını, motivasyonlarını, davranışlarını, ruh hallerini, biyolojik ritimlerini ve sağlıklı kalmalarını doğrudan etkiler. En temel ışık kaynağı, ısı ve enerji özelliğinin yanında Güneş’tir.

İnsanoğlu yüzyıllardır doğal ışık kaynağımız Güneş’ten ısı, ışık ve enerji anlamında bütünsel bir fayda sağlamak için çalışır. Alınacak daha çok yol olduğu da ortadadır. Böyle bir kaynak varken en doğal ve olması gereken tercih olabildiğince Güneş ışığından faydalanmak olmalıdır. Bu faydalanma amaca uygun olması kaydıyla “mekan tasarım ve pozisyonlandırmalarının” en etkin ve verimli şekilde konumlandırılması ile başlar.

DOĞRU AYDINLATMAYI NE SAĞLAR

• Projenizin tanımlanmış amacı ne ise, o amaca ulaşılması için en etkin ve verimli yol seçilmiş olur,

• Gözün görme yeteneği arttırılabilir ve / veya desteklenebilir,

• Kamaşmayı kontrol ederek göz sağlığı korunabilir, görme bozuklukları azaltılabilir,

• Görsel yanılgı veya iyi görememe sonucu ortaya çıkabilecek hata ve kazalar azaltılabilir,

• “İnsan odaklı aydınlatma” uygulamaları ile algılama ve öğrenme kapasitesi, dikkat

yoğunlaşması, motivasyon artışı, güvenlik duygusu, verimlilik ve benzeri performans ve

konfor unsurları geliştirilebilir,

• Objelerin ve nesnelerin renk, doku, ölçü ve benzeri özellikleri daha doğru algılanabilir,

• Yatırım maliyeti, enerji tüketim maliyeti, kullanılan yapay aydınlatma aygıtı sayısı,

yedek parça, bakım – onarım maliyeti unsurlarının her birinde azalış, doğru orantılı olarak

verimlilik hesaplarınızda artış sağlanabilir,

• Ön planda sunmak ya da göstermek istediğiniz tüm özellikler ayrı ayrı ve / veya bir

arada daha rahat vurgulanır, algılatılır hale getirilebilir,

• İşletme aşamasından sonra harcanacak birim zaman, emek, para ile tarif olunan proje

amacına ulaşmak arasında kurulacak denge, otomasyon ve diğer işletim sistemleri ile

entegrasyon sağlanarak çok daha verimli ve etkin hale getirilebilir.