Proje Tasarımı

PROJE NASIL YAPILIR ?

Temeli teknik işlemler olan her konuda yapılan uygulamaların başarıya ulaşabilmesi için bir takım plan-proje çalışmalarının yapılması gereklidir. Bu amaçla yapılması gereken proje tasarımları da üretim safhası kadar önem taşır. Hatta sonuç uygulamalardan daha önemli olduğu söylenebilir. Şöyle ki bir uygulamanın (üretim, inşa, yenilik-geliştirme) temel detayları, tasarlanan projenin üzerinde değerlendirilir. Bugün plansız programsız bir şekilde sokağa çıkmanın veya ders çalışmanın dahi başarıya gitmesinin zor olduğu da görülmekle beraber üzerinde büyük bütçeli yatırımlar yapılan teknolojik veya tıbbi uygulamalardan bireysel anlamda yapacağınız basit bir çalışmaya kadar her alanda bir projelendirme süreci olması gerekmektedir. Tabi bu amaçlar ile tasarımı yapılan projenin başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken belli ayakları ve noktaları bulunmaktadır. Bu kriterler genel olduğu için çok basit gelebilmektedir ancak temel kavramlar oldukları için en yoğun projede dahi bu adımlar üzerinden gidilir.

-Öncelikle üzerinde çalışılacak proje konusu seçilir. Günümüzde gelişimi ve yeni projeleri en yüksek seviyede olan sektörler tıp ve teknoloji sektörü olarak gösterilmektedir. Hedeflenen üretim veya geliştirme projesi kapsamında daha nasıl adımlar izlenmesi gerektiği bu konu hedef üzerinden gidilerek belirlenir.

-Hedefi belirlenen projenin daha sonra bilgi edinme safhasına geçilir. Bu aşamaya araştırma faaliyetleri de denebilir. Geçmiş çalışmalar, mevcut durum vb. birçok durum üzerinden ne kadar çok bilgi toplanırsa tasarlanan projenin sağlıklı olma derecesini artırır. Büyük projelerin belki de en önemli safhası olan araştırma faaliyetleri aylar hatta yıllar alabilir.

-Toplanan bilgiler doğrultusunda belirli deneyler ve kontroller yapılır. Bu durumda eldeki bilgi oranında farklı seçenekler değerlendirilir. Hedefe yönelik en uygun sonuç alınmaya çalışılır. Bu süreç de nitelikle sonuçların elde edilebilmesi için çok önemli bir süreçtir.

-Yapılan deneyler ve kontroller sonrası bunların raporlanması, çeşitli tablo, grafikler yardımıyla anlatılabilecek hale gelmesi projenin sağlıklı sonuçlar elde etmesinin önemli kriteridir.

-Tasarımı yapılan bir proje tasarlandığı şekilde pek başarılı bir gidişat sergilemez ise çok ilerlemeden geri dönüşler yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde maddi ve manevi zararlar büyük olabilir. Bu yüzden projenin tasarımının çok iyi yapılması gereklidir. Bir mimari projede de bu niteliklere bağlı olarak çeşitli planlamalar yapılır ve en uygun sonuçlara ulaşılarak inşa faaliyetlerinin yapılması amaçlanır.